☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Wtorek 29.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz.

     Dane kontaktowe do :

Administratora – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - budynek PUP, pok. 12 tel. 874252431; adres e-mail: olpi@praca.gov.pl

   
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  -  adres e-mail: iodo@pisz.praca.gov.pl    

 

 1. Dane osobowe, wymagane do rejestracji, są wymogiem ustawowym, a osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek podania swoich danych osobowych, zgodnie z §5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 12.11.2012r, w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.z 2012r. poz. 1299).
 2. Innym źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki administracyjne realizujące zadania publiczne (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, ośrodek pomocy społecznej, ZUS), czynności przygotowawczo - dochodzeniowe (sąd, Policja, Komornik, Prokuratura).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom (wskazane w pkt.2 oraz współpracujące firmy IT).
 4. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.: Promocji zatrudnienia, ograniczaniu i łagodzeniu skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poprzez kreowanie właściwej polityki rynku pracy z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy,  co umożliwia   pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, poprzez m.in. przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze środków publicznych.
 5. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
  do państwa trzeciego.
 6. Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż z innych przepisów wynika obowiązek dla Administratora do archiwizowania tych danych, co wynika z art.6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i przepisami archiwalnymi, wynosi 50 lat.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można u Pośrednika pracy lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Wierzbicki
(2018-05-24 16:17:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Wierzbicki
(2018-07-23 12:30:50)
 
liczba odwiedzin: 649988

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X